Магазини NEW SILHOUETTE: 

Sofia

  THE MALL, Tzarigradsko Shousee  115  blvd, 2nd  fl.  tel. + 359 87 847 7384

  Vitosha  28 blvd, tel. +359 87 847 7146

  Pirotska 15 Str, tel + 359  88 981 6745

  Graf  Ignatiev 1 Str, tel +359 87 847 7183

  Graf  Ignatiev 23 Str, tel +359 87 847 7093

  MLADOST 1A    Krastyo Rakovski Str,  tel. + 359 87 847 7096

Varna  

  MALL Varna,  2nd  fl,  tel.  +359 88 902 5193

 Burgas        

  MALL Bulras Plaza,  1st fl, tel.  +359 88 655 0266

Ruse

  Alexandrovska  87 Str, tel. . +359 87 847 7185

Kyustendil                             

  Tzar Osvoboditel 146 blvd,  tel.   +359 87 847 7312

Veliko Tarnovo

  Kolyo Gaytandziyata  №2  tel.  +359 88 820 8935

Pernik

  Targovska № 32   tel.   +359 89 524 5828